Hvad kan jeg?

Som coach lytter jeg anerkendende til netop din udfordring. Jeg stiller dig udfordrende spørgsmål, som kaster lys over de forhindringer, overbevisninger og problemstillinger, som du står overfor. Det giver dig indsigt og skaber forandring og udvikling.

Du vælger hvilket emne, du vil coaches på. Du ved, hvad der fylder for dig.

Det kan f.eks. være et af følgende emner:

Har du stress? Eller er du på vej til stress??

  • Sover du dårligt om natten?
  • Bliver du nemt irriteret?
  • Glemmer du ting?
  • Oplever du, at du bliver angst i situationer, der ikke tidligere skræmte dig?
  • Har du problemer med koncentrationen?
  • Er du sårbar eller opfarende?

Så kan det være tegn på stress.

Jeg er certificeret MINDStrain Stress Coach og er tilkoblet Securitas Strain Line.

MINDStrain modellen er supereffektiv. Den sikrer dig, at du hurtigt kommer tilbage på ”rette køl” igen, hvis du har været i en tilstand af stress. Og det allervigtigste er, at med MINDStrain modellen vil du ikke i fremtiden havne i en lignende eller sammenlignelig situation

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand du selv kan ændre – MINDStrain modellen er værktøjet.

Som teenager bliver du sat overfor en masse forskellige valg, og der bliver stillet mange krav til dig. Du er ”under ombygning” og har måske svært ved at leve op til omgivelsernes forventninger.

Gennem et coach forløb med mig kan jeg hjælpe dig med at træffe de rigtige valg, og jeg kan støtte dig, hvis noget er svært. Jeg kan coache dig på det emne, som fylder mest hos dig.

Det kan f.eks. være studievalg, ensomhed, kærestesorger, eksamensangst, dårlige vaner, selvdestruktiv adfærd eller dårligt selvværd.

Alle undersøgelser peger på en markant sammenhæng mellem resultatet på bundlinjen og god trivsel på arbejdspladsen.
Det moderne menneske ønsker andet og mere end “et arbejde”.

Vi vil have arbejdsglæde, en god ”virksomhedsånd”, god ledelse og fællesskab for at toppræstere.

Effektivitet og arbejdsglæde er ikke modsætningsfyldt – men hinandens forudsætning.
 En sandhed der er kendt af de fleste – og en sandhed det er værd at investere i.

Har du kræft eller har du været igennem et kræftforløb?

Kender du til kemo, stråler, angst, frustration, bekymring for dine børn, for dit samliv, for fremtiden? Og vil du gerne videre med dit nye liv efter kræft eller efter en krise i dit liv? Så kan jeg hjælpe dig med at vende de erfaringer, du har gjort dig, til noget konstruktivt, så du kan komme videre med dit nye liv

HVORFOR SKAL DU VÆLGE MIG SOM DIN KRÆFTCOACH?

I Danmark bliver hver 3. dansker ramt af kræft, og hver 9. kvinde bliver ramt af brystkræft. Det betyder, at de fleste af os kender en person med kræft, og du har måske endda haft kræften tæt inde på livet.

Der bliver brugt rigtigt mange ressourcer på kræftbehandling, men husker vi også de psykiske eftervirkninger af kræften? Både som patient og pårørende kan det det være en stor udfordring at komme videre med livet efter et kræftforløb.

Det er her, at et coachforløb med mig kan hjælpe med at skabe klarhed og mål for din fremtid. Med min egen erfaring som brystkræftpatient, kender jeg til følelser som angst, frustration og bekymring, og jeg mærkede personligt et tomrum, da min kræftbehandling var slut, og jeg skulle videre med mit liv.

Det kan være en stor udfordring at finde sig til rette i et nyt og anderledes liv, men sammen konverterer vi dit sygdomsforløb eller din krise til brugbar livserfaring.

Ændring af Vaner/ Personlig udvikling.

  • Har du et livsmønster som du gerne vil lave om på?
  • Eller vil du gerne erstatte en dårlig vane med en god?

Det at ændre et livsmønster eller en vane, kan være en rigtig svær proces.

Ofte er vaner gode som dårlige blevet en del af vores identitet. Det er blevet ting, vi gør per automatik. Dvs. at vores vaner igennem årerne er blevet indlejret i vores krop og er blevet en del af os som personer.

Som din coach kan jeg hjælpe dig af med en uhensigtsmæssig vane og vi kan i fællesskab ændre dit livsmønster, så du når det mål eller den forandring i livet, du ønsker. Derudover kan jeg give dig redskaber med hjem, så du kan fastholde de livsændringer, du har valgt.

“Tankens kraft

Vær opmærksom på dine tanker for de bliver til ord

Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til handlinger

Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver dine vaner

Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver din karakter”

                                                                                      – Klassisk visdom